“Галакси Плаза“ ЕООД е основана през 1996 г. в гр. Враца от инж.Ангел Вълков.

Фирмата разполага със собствена производствена база, намираща се в Източната

Промишлена Зона на града, построена през 1999 г.


Модерният дизайн и високото качество на продукцията, както

и добрата фирмена организация и условия на труд, изграждат имиджа

на “Галакси Плаза” ЕООД и печелят престижни клиенти. За тях фирмата е

произвела изделия като за България, така и за Европа - Испания, Германия,

Франция, Португалия, Холандия, Гърция, дори и за САЩ.


  ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ...............................НАШИТЕ КЛИЕНТИ ...............................КАЧЕСТВО
 • galaxy plaza •